FamilySupporters

FamilySupporters biedt advies , praktische hulp, diagnostiek en behandeling. Ze zijn actief in GGZ, jeugdhulp, Wmo en langdurige zorg. FamilySupporters is er voor alle leeftijden, van 0 tot 100+ jaar en is actief in diverse regio’s in Nederland. Ze hebben geen wachtlijsten.

Hulp bij seksueel geweld: traumabehandeling, omgangsbegeleiding bij zedenzaken, (tijdelijke) verblijfplaats in Extra Thuis als gevolg van uithuisplaatsing

Doelgroep: van 0 tot 100+ FamilySupporters is gespecialiseerd in familiezorg, kwetsbare huishoudens en transculturele GGZ.

 

Aanmelding: via verwijzing van arts of gemeente, maar ook particulier.

Locaties

Nieuwendammerdijk 536 A, 1023 BX Amsterdam
Houtmankade 332, 1013 RR Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend