Wijzer behandel en expertisecentrum (onderdeel van Amsta)

Wijzer richt zich op ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap en een ernstige vorm van gedrags- en/of psychiatrische problematiek in de regio Amsterdam en Diemen. Het doel is om aanvullend te zijn op de reguliere hulpverlening en daar waar een situatie is vastgelopen een extra aanbod te realiseren. Voor behandeling is een CIZ indicatie nodig.

 

Hulp bij seksueel geweld:  Advies en informatie, individuele gesprekken, vaardigheidstraining, woonbegeleiding, psychodiagnostisch onderzoek, individuele therapie en groepstherapie. Behandeling kan geboden worden aan zowel het slachtoffer als aan de pleger.

 

Doelgroep: kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking waarvoor door de complexe ondersteuningsvragen specialistische zorg nodig is. Indicatie IQ ≥ 55 , wonend in regio Amsterdam


Aanmelding: telefonisch of per e-mail door cliënt(e) of verwijzer via het cliënten service bureau van Amsta.

Locaties

Polderweg 2 - 4, 1093 KM Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend