De Waag Amsterdam

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. Dit kan vrijwillig of een opgelegde behandeling zijn. In al onze behandelingen werken wij aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

De Waag kent drie delict gerichte zorglijnen: huiselijk geweld / agressie en vermogen /seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Er is ook nog een vierde zorglijn, die zich richt op jeugdige cliënten van 12 tot en met 23 jaar.
Binnen elke zorglijn onderscheiden we zorgprogramma’s die zich richten op bepaalde delicten en doelgroepen. Deze zorgprogramma´s zijn opgebouwd uit modules (deelbehandelingen). Welk zorgprogramma een cliënt ook volgt, een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk.
 

Doelgroep: jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar die strafbaar of grensoverschrijdend gedrag vertonen.

 

Aanmelding: op vrijwillige basis, via huisarts, politie of justitie.

Locaties

Zeeburgerpad 12 b, 1018 AJ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend