Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam Amstelland

Telefoon: 0800 0188 (24/7)
020 555 5888 (professionals - kantoortijd)
Email: amsterdam-amstelland@centrumseksueelgeweld.nl (niet geschikt voor aanmeldingen)

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod

Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een netwerkorganisatie met een telefonische frontoffice. Het netwerk bestaat uit organisaties uit de somatische zorg, psychische zorg, forensische zorg, politie en justitie. Het CSG is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor iedereen die kort geleden (minder dan 7 dagen) een verkrachting of aanranding heeft meegemaakt. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes van alle leeftijden en alle culturen kunnen gebruik maken van

het CSG. Via het frontoffice wordt het slachtoffer in contact gebracht met een zorg-coördinator/casemanager. De zorgcoördinator/ casemanager bespreekt welke medische zorg nodig is en adviseert hierover. Ook bespreekt zij met het slachtoffer aan welke psychische

zorg eventueel behoefte is en brengt diegene in contact met de zorgverlener. Als een slachtoffer contact wenst met de politie wordt dit contact tot stand gebracht. Bij een sporenonderzoek in het politiebureau biedt de zorgcoördinator ondersteuning aan het slachtoffer. Als de verkrachting of aanranding langere tijd geleden heeft plaatsgevonden kan het CSG gebeld worden voor informatie en advies.


Dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur is er iemand die kan adviseren over passende hulpverlening. Ook mensen uit de omgeving van een slachtoffer of professionals kunnen dan bellen. De hulpverlening bestaat uit forensische zorg, medische zorg, psychische zorg, advies en informatie en zorgcoördinatie / casemanagement.

Indicaties
Iedereen die (recent) een verkrachting of aanranding heeft meegemaakt en advies of ondersteuning wil bij het vinden van de juiste hulp en/of het contact leggen met politie.


Verwijsinformatie
Werkgebied: regionaal.
Doelgroep: vrouwen/mannen en jongens/meisjes van alle leeftijden.
Openingstijden: dagelijks van 8.30 - 22.00 uur. Slachtoffers van seksueel geweld korter dan 7 dagen geleden kunnen 24 uur per dag contact opnemen.
Bereikbaarheid: 24 uur per dag.
Aanmelding: telefonisch door cliënt zelf of via verwijzer.
Wachtlijst: geen.

Openingstijden

Het CSG is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor iedereen die kort geleden ( minder dan 7 dagen geleden) een verkrachting of aanranding heeft meegemaakt. Een slachtoffer krijgt een vaste casemanager toegewezen die alle zorg op medisch, forensisch, psychologisch en juridisch gebied  coördineert. Ook wanneer iemand geen contact met politie wil kan hij/zij bij het CSG terecht.

Als het seksueel geweld langere tijd geleden heeft plaatsgevonden, kan het CSG gebeld worden voor informatie en advies. Voor jongeren tot 23 jaar zal er altijd face tot face begeleiding zijn. Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur is er iemand die kan adviseren over passende hulpverlening.

 

Doelgroep: alle slachtoffer seksueel geweld van 0 tot 100 jaar.

 

Aanmelding: telefonisch: door slachtoffer zelf, verwijzer of omgeving. Voor acute slachtoffers

(minder dan 7 dagen geleden) 24/7 bereikbaar voor alle anderen tijdens kantooruren.

Huidige locatie: Onbekend