Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland


Veilig Thuis is voortgekomen uit de fusie van de steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en biedt perspectief, waardoor mensen weer toekomst hebben. Burgers en professionals kunnen advies vragen, of (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld melden. Men krijgt direct een hulpverlener aan de lijn die advies kan geven, kan doorverwijzen of zorgen dat er een onderzoek wordt verricht. Als wordt ingeschat dat de situatie onveilig is, zullen hulpverleners direct onderzoek doen en verdere hulp inzetten. De hulpverlening bestaat uit advies en informatie, individuele gesprekken en/of gezinsgesprekken, huisbezoek, crisisinterventie en is zowel telefonisch als online te bereiken.
 

Hulp bij seksueel geweld: Advies, interventie en doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

 

Doelgroep: iedereen van 0 tot 100 jaar die te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld.

 

Aanmelding: telefonisch, per e-mail, online via cliënt(e) of verwijzer.

Huidige locatie: Onbekend