Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Telefoon: 020 555 5209 (Secretariaat)
020 555 5961 (Ouder- en Kindteams)
Postadres: POSTBUS 2200, 1000 CE Amsterdam

Vanuit de Ouder-en-Kindcentra (OKC) geeft Jeugdgezondheidszorg basiszorg aan alle in Amsterdam wonende kinderen van 0 tot 19 jaar.
Voorop staat het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en het toeleiden naar de juiste zorg.
JGZ heeft ook een rol in diverse gezondheidsprogramma’s en -projecten en levert diensten en producten op maat.

Locaties

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend