GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland

Postadres: POSTBUS 2200, 1000 CE Amsterdam

In ramp- en crisissituaties co├Ârdineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening.

Locaties

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend