Restart Intensieve Woonbegeleiding

Het team Restart van het Leger des Heils biedt intensieve woonbegeleiding bij extreme situaties als ernstige vervuiling en dreigende uithuiszetting.

Bijzondere Schoonmaak: Het aanvragen van en voorbereiding op de Bijzondere Schoonmaak van ernstig vervuilde woningen, uitgevoerd door de Thuiszorg Leger des Heils.

Casemanagement: Het regelen van hulpverlening en een vangnet rondom de cliënt en het coördineren hier van. Afstemming middels multidisciplinair overleg.

Financiële hulpverlening: Structuur aanbrengen, budgetteren, schuldhulpverlening, begeleiding naar bewindvoering en aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en subsidies.

Woonbegeleiding: Het herstructureren van het huishouden, psychosociale hulpverlening, opvoeidingsondersteuning, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van dagbesteding.

Laatste Kansbeleid: Drie of vierpartijen contract. Een aanhangsel bij het huurcontract met vastgelegde afspraken tussen de woningbouwvereniging, GGD Vangnet & Advies en het Leger des Heils.

Verhuizingen: Het realiseren van verhuizingen, zowel de materiële als de immateriële afhandeling (vervoer, aanvragen van financiën, administratie etc.

Nazorg: Aanvraag en introductie van een gespecialiseerd verzorgende of huishoudelijk verzorgende voor het continueren van de zorg, uitgevoerd door de Thuiszorg Leger des Heils.

Locaties

Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend