Stichting Vrijwilige Hulpverlening aan (ex)Gedetineerden

Stichting Vrij bezoekt gedetineerden in gevangenissen en huizen van bewaring, en behartigt de belangen van hen die op enigerlei wijze in aanraking zijn (geweest) met justitie.

Locaties

Hemonylaan 9 a sous, 1074 BG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend