Natuurlijk! Mentorschap

Natuurlijk! Mentorschap treedt op voor en namens mensen die door een beperking niet (volledig) in staat zijn voor zichzelf op te komen en beslissingen te nemen op het persoonlijke vlak. 
Een mentor is wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, adviseur en belangenbehartiger voor zijn of haar cliënt.

Locaties

Nieuwendammerdijk 199, 1025 LJ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend