JMW (Joods Maatschappelijk Werk)

Het JMW (Joods Maatschappelijk Werk) coördineert de sociale zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Deze organisatie heeft is werkzaam op de volgende gebieden:

Maatschappelijk werk
Bij het maatschappelijk werk kunt u terecht met een groot aantal vragen en problemen op maatschappelijk en psychosociaal gebied.

Thuiszorg
De dienstverlening varieert van alphahulp, persoonlijke- en huishoudelijke verzorging tot wijkverpleging. Wijkverpleging vindt plaats in samenwerking met Cordaan Thuiszorg.

Joodse activititeiten
Sociaal culturele activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen

Mediation
Een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke de Mediator.

Vrijwilligerswerk
JMW kent een eigen afdeling vrijwilligerswerk. De vrijwilligers zetten zich in op het terrein van de hulp- en dienstverlening, zijn actief in de sociaal-culturele sector of doen kantoorwerkzaamheden.
Hulpverlening Joodse migranten,vluchtelingen en asielzoekers
De nadruk ligt op psychosociale en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast werkt JMW samen met gespecialiseerde instellingen op dit terrein. Ook kan JMW migranten, vluchtelingen en asielzoekers vertrouwd maken met de joodse sociale kaart en attent maken op uiteenlopende joodse sociaal-culturele activiteiten.

Locaties

Hoofdkantoor
Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend