Humanitas Amsterdam en Diemen

Humanitas Amsterdam en Diemen is voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.
 

EENZAAMHEID

Eenzaamheid kan iedereen overkomen, door echtscheiding, ziekte of verlies van werk. We helpen mensen om een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden.

> Vriendschappelijk Huisbezoek.
 

VERLIES

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies. Afscheid nemen is niet makkelijk. Onze vrijwilligers helpen deelnemers om de nieuwe situatie te leren accepteren en het leven opnieuw in te richten.
> Steun bij Rouw individueel, Lotgenotengroep Steun bij Rouw, Lotgenotengroep en maatjescontact Jongeren in Rouw.
 

OPVOEDEN

In ieder gezin kan het wel eens een tijdje minder goed lopen. Spanningen kunnen oplopen, het gezin kan uit balans raken en uit elkaar vallen. Vrijwilligers ondersteunen bij opvoeding en bieden extra aandacht en steun voor alle gezinsleden.

> Begeleide Omgangsregeling, Gezinsmaatje na Blijf Groep, Home-Start, Spel aan Huis.
 

OPGROEIEN

Jong zijn is niet altijd makkelijk. Problemen met school, ouders of relaties lijken soms te groot om aan te pakken. Gelukkig is er vaak wel een oplossing. Een vrijwilliger helpt jongeren om dingen die niet goed gaan te onderzoeken en op te lossen.

> Gezonde Maatjes, Maatschappelijke Diensttijd.
 

THUISADMINISTRATIE

Door omstandigheden kunnen mensen het overzicht over hun administratie kwijtraken. We ondersteunen deelnemers tijdelijk om de (financiële) administratie weer op orde te brengen en te houden, zodat het niet uit de hand loopt.

> Thuisadministratie, Grip op je Geld, Get a Grip.
 

DETENTIE

Onze vrijwilligers ondersteunen (ex)gedetineerden met de terugkeer in de maatschappij. Daarnaast helpen we door opvoedingsondersteuning en stimuleren we de band tussen ouders en kinderen, tijdens en na detentie.

> Coaching en Workshops, Een Nieuwe Start.

Gezin in Balans

Vader- en Moedermaatjes tijdens en na detentie

Locaties

Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend