Claeys Counseling

Psycholoog: dhr. Piet Claeys
Ingeschreven bij het NIP. Ruime ervaring.

U kunt terecht voor begeleiding bij:

het maken van (nieuwe) keuzes

het omgaan met relatie- / vriendschapsproblemen

het beëindigen van een relatie / vriendschap

het ontwikkelen van nieuw perspectief

het vinden van nieuw evenwicht

het hanteren van opvoedingsproblemen

het hanteren van moeilijkheden bij de overgang naar een nieuwe levensfase, zoals:
puberteit, studie, trouwen, samenwonen, kinderen krijgen, scheiden, nieuwe baan, ontslag,
werkeloosheid, pensionering, overlijden van partner of andere dierbare, ouder worden...

het omgaan met problemen als expat en bij immigratie en acculturatie

het verwerken van verlies, van een ingrijpende gebeurtenis

het doorbreken van een patstelling

het hanteren van een conflict

het omgaan met spanning en stress

het overwinnen van een burn out

het beheersen van depressieve gevoelens

het vinden van nieuwe wegen in je loopbaan

Locaties

De Breekstraat 6, 1024 LJ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend