Woonvoorziening Alexanderkade


De Alexanderkade is een woonvoorziening voor jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek.

Huidige locatie: Onbekend