Stichting Dysphatische Ontwikkeling


Doelstelling van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling is het optimaliseren van de vroege herkenning en behandeling van dysfatische ontwikkeling.
Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak-taalontwikkelingsstoornis, waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen.

Huidige locatie: Onbekend