G-Kracht psychomedisch centrum

Telefoon: 020 737 3010 (telefonisch spreekuur)

G-kracht psychomedisch centrum BV biedt, als GGZ-instelling zowel specialistische GGZ als generalistische basis GGZ aan. G-kracht biedt ambulante psychologisch en psychofarmacologische behandeling voor mensen met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Psychodiagnostiek en psychiatrisch onderzoek is vaak een onderdeel van de behandeling, maar kan ook apart worden aangeboden. Bij de behandeling en diagnostiek staat de patient en zijn omgeving centraal.

Openingstijden

Telefonisch spreekuur op woensdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur.

Locaties

Keizersgracht 188 -G (3 hoog), 1016 DW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend