Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (ACM-

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) regelt de opvang, registratie en  hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam.

Er zijn opvanghuizen voor mannen en vrouwen. Vanuit het ACM kunnen slachtoffers van mensenhandel begeleiding krijgen en medische, psychologische en juridische ondersteuning.

Ook organiseren zij trainingen en scholing voor bewoners.

 

Doelgroep: slachtoffers mensenhandel alle leeftijden

Aanmelding: zowel professionals als slachtoffers kunnen bellen voor aanmelding of advies.

 

Meisjesbesnijdenis / vrouwelijke genitale verminking:

Mill Bijnen, zorgcoördinator ACM.

Locaties

Centraal Bureau HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend