Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (ACM-

Telefoon: 020 626 3800 (08.00-23.00 uur)
06 1059 9458 (Nood)

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) regelt de opvang, registratie en  hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam.

Er zijn opvanghuizen voor mannen en vrouwen. Vanuit het ACM kunnen slachtoffers van mensenhandel begeleiding krijgen en medische, psychologische en juridische ondersteuning.

Ook organiseren zij trainingen en scholing voor bewoners.

 

Doelgroep: slachtoffers mensenhandel alle leeftijden

Aanmelding: zowel professionals als slachtoffers kunnen bellen voor aanmelding of advies.

Locaties

Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend