Het Scharlaken Koord

Scharlaken Koord biedt maatschappelijk werk voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad). Dit gebeurt door middel van preventie, veldwerk en hulpverlening.
 

De hulpverlening bestaat uit hulp bij praktische zaken zoals huisvesting, schulden, inkomen, arbeidsreïntegratie, scholing, juridische hulp, mensenhandel, enz., psychosociale hulp en hulp bij weerbaarheid en/of verwerking van trauma’s e.d.. Indien wenselijk doorverwijzing en case-management.

Verder is er een werkervaringsplek Second Step (https://scharlakenkoord.nl/nl/second-step-verwijzers) en een maatjesproject. De hulp is ambulant en individueel, maar bij voldoende aanmeldingen worden er ook groepen gestart mbt weerbaarheid, verwerking van verleden in prostitutie, enz..

 

Doelgroep: iedereen die een hulpvraag heeft m.b.t. prostitutie

Aanmelding: telefonisch (020-6226897) of per email (info@scharlakenkoord.nl)

Locaties

Oudezijds Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend