Markant, Centrum voor Mantelzorg

Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ondersteunt Markant mantelzorgers om de balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Ook zet Markant vrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

- Informele respijtzorg door middel van inzet van vrijwilligers

- Trainingen, themabijeenkomsten en cursussen om mantelzorgers te informeren en te ondersteunen

- Vrijwilligers palliatieve terminale zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorger

- Een expertisecentrum mantelzorg voor het overbrengen van kennis op beroepskrachten in zorg en welzijn op het gebied van (h)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers

Locaties

3e verdieping
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend