Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)

Telefoon: 020 420 1984
Fax: 020 421 4484
Website: www.fbna.nl
Postadres: POSTBUS 17227, 1001 JE Amsterdam

Het bieden van financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende beschikbaar zijn.

Uitsluitend door erkende hulpverlenende organisaties, zoals maatschappelijk werk, jeugdzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Huidige locatie: Onbekend