Stedelijke WMO-raad Amsterdam

Postadres: Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

De Wmo-Adviesraad streeft ernaar dat elke burger in Amsterdam aan de maatschappij kan meedoen. De adviesraad denkt met de gemeente mee over oplossingen voor alle burgers en geeft zonodig gevraagd of ongevraagd advies.

Huidige locatie: Onbekend