Ouderen Advies Raad Zuidoost (OAR Zuidoost)

Postadres: POSTBUS 23501, 1100 EA Amsterdam

De Ouderen Advies Raad Zuidoost geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van stadsdeel Zuidoost over allerlei zaken die met ouderen te maken hebben.

Openingstijden

Huidige locatie: Onbekend