Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost)

Website: oar-oost.nl/
Postadres: Middenweg 86, 1097 BS Amsterdam

De Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurscommissie Amsterdam Oost over alle aangelegenheden op het terrein van het welzijn van 55-plussers in brede zin.

Huidige locatie: Onbekend