Vereniging Tuma Bos & Lommer

Telefoon: 06 2156 1439
Postadres: Haarlemmerweg 645, 1055 PS Amsterdam

Doelgroep:
Marokkaanse oudere mannen.

Doelstelling:
Het bevorderen van onderling contact, belangenbehartiging en het geven van voorlichting op terreinen.

Beschrijving:
Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten, belangenbehartiging, het geven van voorlichting over onder meer gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en het geven van taalles.

Huidige locatie: Onbekend