SAN-Oost

SAN staat voor: Surinamers-Antillianen-Nederlanders.
SAN-Oost heeft tot doel het bevorderen van de integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Activiteiten:

  • informatiesamenkomsten voor ouderen
  • 1 juli activiteiten: afschaffing van de slavernij in Suriname
  • voorlichtingsbijeenkomsten
  • Kerstviering
  • bevorderen emancipatie vrouwen
  • ouderenbijeenkomsten om isolement te voorkomen
  • samenbrengen van ouderen en jongeren

Locaties

Derde Oosterparkstraat 159, 1092 CW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend