Buro Bikkel


Buro Bikkel is een advies- en begeleidingspraktijk voor kinderen (4 t/m 18 jaar) met leeruitdagingen of sociaal-emotionele problemen. Ouders kunnen bij ons terecht voor hulp of advies bij de dagelijkse opvoeding (bijvoorbeeld wat betreft faalangst, angst, boosheid, laag zelfbeeld).

Buro Bikkel doet ook diagnostiek (intelligentieonderzoeken, sociaal-emotionele- en didactische onderzoeken.)

Daarbij biedt Buro Bikkel Remedial Teaching (hulp met rekenen, begrijpend lezen en spelling) en huiswerk- en studiebegeleiding en bijles.

 

Tenslotte zijn er de Bikkeltrainingen, voor het versterken van de weerbaarheid.
 

Praktijk van:
Mevr. M. Roelofs, orthopedagoog.
Mevr. B. Menges, orthopedagoog.

Huidige locatie: Onbekend