ProFor bureau voor samenlevingsopbouw


ProFor heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van het zelfbeeld en de maatschappelijke positie van de etnische minderheden in Nederland, meer in het bijzonder van Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen.

De stichting tracht dit doel te bereiken met projecten het gebied van:

• Hulpverlening;
• Onderwijs;
• Arbeid;
• Huisvesting/leefomgeving;
• Gezondheidszorg;
• Emancipatie en participatie'.

Huidige locatie: Onbekend