SWAZOOM


Swazoom is een welzijnsorganisatie die alle kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost goede ontwikkelkansen wil bieden. Swazoom verzorgt:

diverse vormen van opvang

voorscholen voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar

ouderbetrokkenheid

een educatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar

ontmoetingsactiviteiten voor volwassenen.

Huidige locatie: Onbekend