Altra onderwijs & jeugdhulp

Telefoon: 020 555 8333 (Algemeen)
020 788 2211 (Centrum)
020 634 9191 (Noord)
020 565 0222 (Zuidoost)
020 694 9588 (Oost)
Website: www.altra.nl/

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs, jeugd(zorg) en opvoedhulp in Amsterdam e.o. en biedt hulp zowel thuis als op school. Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling en voor ouders/verzorgers die steun nodig hebben bij de opvoeding en Altra ondersteunt scholen en leerkrachten bij het vormgeven van passend onderwijs.

Hulpverlening bij seksueel geweld

Altra heeft een aanbod gericht op kinderen van moeders/gezinnen die in de (vrouwen) opvang terecht zijn gekomen vanwege huiselijk geweld en kindermishandeling. De kinderen zijn getuige van geweld of zijn daar zelf slachtoffer van geweest. Het betreft gezinnen die te maken hebben met meervoudige problematiek zoals financiële moeilijkheden, huisvestingsproblematiek, opvoedingsproblemen, trauma, licht verstandelijke beperking verslavingsproblematiek, huiselijk geweld en forse sociaal-emotionele problemen. Een aparte groep binnen de maatschappelijke opvang betreft de kinderen (met hun ouder(s)) die geplaatst worden op de afdeling Categorale Opvang Slachtoffer Mensenhandel/ Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (COSM/ACM). Dit betreft de kinderen waarvan de ouders (meestal moeders) slachtoffer zijn van mensenhandel.

Gezinnen worden intensief begeleid op het gebied van huisvesting, financiën en dagbesteding, zodat zij uiteindelijk in staat zullen zijn om zelf een veilige leefomgeving voor de kinderen te bieden.

 

Doelgroep: kinderen 0-18 jaar en hun gezin, jonge (aanstaande) moeders, moeders met kind(eren) 0-6 jaar.
 

Aanmelding: telefonisch en via Ouder- en Kindteam, wijkteam of Jeugdbescherming.

Locaties

Centrum
Konijnenstraat 7, 1016 SL Amsterdam
Noord
Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam
Zuidoost
Hofgeest 341, 1102 ER Amsterdam
Oost
Paradijsplein 2, 1093 NJ Amsterdam
West
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend