Leergeld Amsterdam

Leergeld Amsterdam wil kinderen (4-18 jaar) uit gezinnen met minimale financiële middelen meer kansen geven om mee te doen aan sport, cultuur en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Voor die kinderen bestaan in Amsterdam al de nodige voorzieningen, maar op grond van schattingen van de gemeente wordt ongeveer een-derde van die kinderen niet bereikt.
Om dat anders aan te pakken, wil Leergeld naar die gezinnen toegaan om hen te informeren en te ondersteunen om van die voorzieningen gebruik te maken. Daarvoor wil Leergeld in de loop van 2017/2018 in vier stadsdelen pilots opzetten: Zuidoost, Nieuw West, Noord en Oost.


Leergeld Amsterdam is lid van Leergeld Nederland (www.leergeld.nl). In Nederland zijn 95 stichtingen Leergeld, met circa 2000 vrijwilligers werkzaam in 250 gemeenten.

Locaties

Krelis Louwenstraat 1 -D03, 1055 KA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend