AKROS Amsterdam

Deze organsiatie biedt kinderopvang en inburgeringcursussen aan voor analfabete inburgeraars.

Locaties

Balboastraat 20 B-4, 1057 VW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend