GGZ Brandaris

Stichting GGZ-Brandaris zet zich in voor de bevordering van zelfredzaamheid en participatie van vluchtelingen en oorlogsslachtoffers.

Dit doet GGZ Brandaris door allerlei cursussen, trainingen en themabijeenkomsten rondom psychische klachten en psychosociale problemen. Voorlichting en lotgenotencontact zijn ook cruciaal voor de psychosociale ondersteuning aan vluchtelingen.


Om dit voor elkaar te krijgen werkt GGZ Brandaris veel samen met andere vluchtelingen zelforganisaties en reguliere zorginstellingen om de psychische problematiek van vluchtelingen bespreekbaar te maken en onder aandacht te brengen.

 

Contactpersoon: Tofaha Elias.

 

Locaties

Hoekenes 25, 1068 ML Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend