Stichting Salihat

Telefoon: 06 4619 3573

Doelstelling: behoud van Turkse sociale en culturele waarden, bevordering van integratie, bevordering participatie van geïsoleerde allochtone vrouwen.

Contactpersoon: Mevr. S. Kinaci

Locaties

Spelderholt 167, 1025 BM Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend