Mobiel Service Centrum (MSC)

Het Mobiel Service Centrum (MSC) is een afdeling van het Leger des Heils, die outreachende hulpverlening biedt aan dak- en thuislozen. Onderdeel is de bekende soepbus.

Locaties

Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend