Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Zij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen.

Locaties

Init Gebouw
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend