Onbeperkt Oost

Onbeperkt Oost is de belangenbehartiger van mensen met een functiebeperking in het stadsdeel Amsterdam Oost.

Locaties

Timorplein 8, 1094 CB Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend