Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

Telefoon: 020 679 1200
Website: www.nsgk.nl

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdgenoten.

Locaties

Wibautstraat 212 - 214, 1091 GS Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend