MEE Amstel en Zaan, ondersteuning bij leven met een beperking

Telefoon: 020 512 7272
Fax: 020 512 7273
Website: www.meeaz.nl

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte.
Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd en sport.

De dienstverlening van MEE is gratis en onafhankelijk, een indicatie is niet nodig.

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling
De hulpverlening richt zich op alle betrokkenen. Na de eerste opvang en stabilisatie wordt samen met de cliënt en waar relevant andere betrokkenen de behoefte aan hulp en ondersteuning onderzocht. Als de cliënt langere tijd ondersteuning nodig heeft, of als er andere hulp nodig is, ondersteunt en begeleidt MEE voor zover de cliënt dat vraagt.
 

Beperkingen
MEE Amstel en Zaan is geen behandelende instelling. Voor zover een cliënt deze nodig heeft na het traject van stabilisatie en opvang zal hij of zij worden begeleid in de verwijzing naar instellingen die wel een geëigende behandeling bieden.
 

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd. Er wordt gewerkt volgens het meersporenbeleid.

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Na de eerste opvang en stabilisatie wordt samen met de cliënt en waar relevant andere betrokkenen de behoefte aan hulp en ondersteuning onderzocht. Als de cliënt langere tijd ondersteuning nodig heeft, of als er andere hulp nodig is, ondersteunt en begeleidt MEE voor zover de cliënt dat vraagt bij de aanmelding en start van deze hulp elders.


Beperkingen
MEE Amstel en Zaan is geen behandelende instelling. Voor zover een cliënt deze nodig heeft na het traject van stabilisatie en opvang zal hij of zij worden begeleid in de verwijzing naar instellingen die wel een geëigende behandeling bieden.


Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd. Voor mensen die moeilijk leren en zich sterker willen voelen biedt

MEE een weerbaarheidstraining. Er zijn aparte cursussen voor mannen en voor vrouwen, voor jongens en voor meisjes.

Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: regionaal.
Doelgroep: mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, chronisch zieken en mensen met een functiebeperking.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur.
Aanmelding: telefonisch door cliënt(e) zelf of verwijzer namens cliënt.
Wachtlijst: geen.


Weerbaarheidstrainingen seksueel geweld
- Half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende mannen vanaf 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring.
 

- Half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende vrouwen vanaf 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring.

- Half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende meisjes van 12 tot 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring.

Locaties

Hoofdkantoor
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend