William Schrikker Groep

Telefoon: 088 526 0000
Fax: 088 526 0001
Postadres: POSTBUS 12685, 1100 AR Amsterdam

De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte of op kinderen van ouders met een beperking of chronische ziekte.

De organisatie begeleidt ouders, kinderen en pleegouders.

 

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling
De hulpverlening is gericht op:
– Slachtoffer; de jeugdige die in zijn ontwikkeling bedreigd wordt
– Niet-misbruikende ouder; hoe het kind te beschermen


Mogelijkheden
Het organiseren van passende hulp en ondersteuning zowel vanuit het eigen sociale netwerk als vanuit professionele hulpverlening, met als doel dat het kind zo spoedig mogelijk veilig is. Hierbij kan gedacht worden aan (tijdelijke) opvang buiten het gezin en het initiëren van hulpverlening.

Beperkingen
De William Schrikker Groep biedt zelf geen therapie of behandeling.
 

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.

 

Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: landelijk.
Doelgroep: kinderen en jongeren (van ouders) met een verstandelijke beperking van 0 tot 23 jaar.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur.
Bereikbaarheid: kantoortijden en voor crisis 7 keer 24 uur bereikbaar.
Aanmelding: telefonisch, online of per e-mail door verwijzer.
Wachtlijst: alleen voor pleegzorg.

Locaties

Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend