Stichting Streetcornerwork Amsterdam


Streetcornerwork werkt primair voor (groepen) jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen.
Veldwerkers van Streetcornerwork leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving. De veldwerkers bieden dienstverlening, begeleiding, verwijzing, activering en belangenbehartiging.

Huidige locatie: Onbekend