Homerun (Humanitas DMH)

Homerun is een project van Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag).

Homerun begeleidt en behandelt mensen tussen de 16 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis en multiproblematiek.

Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking hebben het vaak moeilijk om hun plek in de steeds complexer wordende maatschappij te vinden.

In Amsterdam is het Homerunteam vooral in Bos en Lommer actief. Wij bieden intensieve en specialistische begeleiding. Wanneer de problemen te veelzijdig zijn voor het eigen netwerk of de wijkteams, biedt Homerun juist perspectief. Er wordt een traject opgestart met intensieve en specialistische begeleiding. Homerun gaat naar de jongvolwassene toe, ongeacht de woon-, leef en werksituatie.

Locaties

Slotermeerlaan 69 C4, 1064 HA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend