Stichting Orion : Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam

Telefoon: 020 346 0340
Website: www.orion.nl
Postadres: POSTBUS 22222, 1100 CE Amsterdam zuidoost

Orion biedt openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs.

- Cluster 3 is voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

- Cluster 4 is voor kinderen met gedragsproblemen.

Locaties

Bijlmerdreef 1289 2hoog, 1103 TV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend