Indaad

Telefoon: 020 681 8130

Indaad is een WTZi-erkende organisatie die zorg in de regio Groot-Amsterdam biedt op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Forensische zorg en Jeugdwet.

 

Indaad biedt zorg- en dienstverlening aan jeugdigen, jongeren en (jong)volwassenen. Hierbij is vaak sprake van een complexe meervoudige problematiek, waarvoor veelal geen passend aanbod binnen de reguliere hulpverlening aanwezig is. De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk.

 

De kwaliteit van Indaad is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015.

 

Onze zorg- en dienstverlening is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden (wonen, werken, financiën, sociaal en praktisch functioneren, gezondheid en zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding). Dit doen we vanuit de volgende diensten:
 

- ambulante individuele begeleiding

- specialistische jeugdhulp

- forensische zorg (ambulante begeleiding, begeleid wonen, dagbesteding)

- dagbesteding

- behandeling

- begeleid wonen

- beschermd wonen

Locaties

Thorn Prikkerstraat 55 en 89, 1062 BS Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend