Indaad

Indaad is een AWBZ-erkende zorg- en dienstverlener die zich richt op begeleiding en training op diverse leefgebieden (wonen, werken, dagbesteding/onderwijs, vrije tijd, financiën, praktisch en sociaal functioneren).

Indaad richt zich op het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met een complexe meervoudige problematiek. Vaak gaat het om een combinatie van een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen (o.a. Autismespectrumstoornissen), zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk.

Indaad levert in Amsterdam en Diemen zorg in natura (individuele begeleiding) aan GZ-cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. De begeleiding van Indaad wordt op verschillende manieren gefinancierd o.a. AWBZ-gelden (ZIN en PGB), Wmo, gemeentegelden of onderwijsgelden. Ook begeleiding op basis van de Wlz, Wmo, Jeugdwet en op basis van forensische indicaties.

Locaties

Thorn Prikkerstraat 55 en 89, 1062 BS Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend