Perspectief GZ

Perspectief is een zorgaanbieder in de sector gehandicaptenzorg. Zij bieden onafhankelijk gespecialiseerde ambulante behandeling en begeleiding aan jeugd en gezin en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De cliënten wonen thuis bij hun ouders of zelfstandig in regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland.
Behandeling: diagnostiek, individuele behandeling, intensieve orthopedagogische (gezins-) behandeling (IOG) en persoonlijke begeleiding. Het hulpaanbod is gericht op kind en gezin, adolescenten en volwassenen. De hulp wordt volledig door overheid gefinancierd. Er is een geldige extramuraal CIZ indicatiebesluit in zorg in natura (ZIN) en een Jeugdhulp beschikking vereist, er zijn geen kosten aan hulp gebonden.

Hulpverlening bij seksueel geweld: diagnostiek, traumabehandeling, stabiliseren, verwerken, verbeteren functioneren, sociaal emotionele weerbaarheid vergroten, veiligheid vanuit het netwerk activeren en werken naar behoud van eigen regie.

Doelgroep: mensen met een LVB-achtergrond, jeugd en volwassenen.

Aanmelding: telefonisch, per email of via afspraak door cliënt(e) zelf of door verwijzer.

Openingstijden

Locaties

Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam
Bristolroodstraat 164, 1503 NZ Zaandam
Huidige locatie: Onbekend