Pro Persona De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden

De Riethorst is een gespecialiseerde afdeling van Pro Persona, waar alleen mensen met een auditieve beperking in combinatie met psychische problemen, en hun naasten, worden behandeld.

 

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod

Pro Persona, de Riethorst biedt gespecialiseerde hulp aan cliënten met psychische problematiek in combinatie met een auditieve beperking voor mensen van alle leeftijden inclusief de familieleden. De hulpverlening bestaat uit advies en informatie, ondersteuning, individuele-, gezins- en groepsgesprekken, huisbezoek, psychodiagnostisch onderzoek, individuele-, gezins- en groepsbehandeling- en therapie, medicamenteuze behandeling, hometraining en maatschappelijke dienstverlening. Ook is er een opnamemogelijkheid in de kliniek in Ede. Dit betreft 12-14 plekken voor cliënten van ongeveer 18 jaar en ouder.
 

Indicaties
Vrijwillig, IBS, RM, psychiatrie in combinatie met auditieve beperking, diagnostiek of advies.


Contra-indicaties
Geen psychiatrie en geen auditieve beperking.


Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling
De hulpverlening richt zich op alle betrokkenen. Het doel is traumabehandeling, structuur, rust en behandeling na melding en eerste opvang elders. Als cliënt bekend is, kan er direct behandeling plaatsvinden.
 

Mogelijkheden
De hulpverlening bestaat uit advies en informatie, ondersteuning, begeleiding van ouders, begeleiding van kinderen, individuele, gezins- en groepsgesprekken, vaardigheidstraining, huisbezoek, psycho-diagnostisch onderzoek, individuele-, gezins- en groepstherapie, medicamenteuze behandeling.

Beperkingen
Indien het juridische zaken betreft is gedwongen behandeling niet aan de orde.


Diversen
Er wordt gewerkt volgens het meersporenbeleid. Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.

 

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Pro Persona, de Riethorst biedt ambulante hulp aan doven en slechthorenden en hun naasten voor mensen van alle leeftijden.

Mogelijkheden
Individuele en gezinsbehandelingen, mogelijk traumabehandeling voor zowel kind, jeugdige als volwassene.

Beperkingen
Indien het juridische zaken betreft is gedwongen behandeling binnen de locaties niet aan de orde.

Methodieken
Systeemtheoretisch, gedragstherapeutisch, groepswerkprincipes.
 

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.


Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: landelijk. Vestigingen in Amsterdam en Ede.
Doelgroep: kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin, volwassenen en ouderen.
Bereikbaarheid: ambulant maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Kliniek 24 uur per dag.
Aanmelding: telefonisch, online of per email door cliënt(e) zelf of via verwijzer. Er is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Wachtlijst: wisselend.

Locaties

Derkinderenstraat 1, 1062 BE Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend