Kentalis Zorg

Telefoon: 020 511 0569 (Jan Sluijtersstraat)
020 511 0569 (Jan Tooropstraat)
0800 5368 2547 (Algemene vragen over Kentalis)

Kentalis is een landelijke organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten al dan niet met een verstandelijke handicap.

Pedagogische hulp
Kentalis biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen waar één of meer leden een auditieve of communicatieve beperking heeft.

Gezinnen kunnen bij Kentalis ook terecht voor vroegbegeleiding, communicatiecursussen en logopedie. Er is verder een afdeling Pleegzorg.

Locaties

Vroegbehandeling
Jan Tooropstraat 1, 1062 BK Amsterdam
Vroegbehandeling / IGT
Jan Sluijtersstraat 9, 1062 CJ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend