TASK-Amsterdam (Team kindermishandeling AMC, onderdeel Amsterdam UMC)

De werkwijze van TASK (Team Kindermishandeling) is gericht op signalering, diagnostiek, interventie en behandeling van (vermoedens van) kindermishandeling, waaronder seksueel misbruik bij kinderen, kinderen als getuige van huiselijk geweld, en andere vormen van mishandeling en of verwaarlozing (ook bij het ongeboren kind). Hulp aan het kind en zijn/haar ouders staat hierbij centraal. Daarnaast is TASK onderdeel van het Centrum Seksueel Geweld, waarbij kinderen worden gezien na acuut seksueel misbruik (in de afgelopen 7 dagen).

 

Polibezoek: Het kind wordt gezien door een multidisciplinair team en bestaat uit een gespecialiseerde (kinder-) arts, orthopedagogisch specialist kindermishandeling en indien nodig een maatschappelijk werker.

 

Doelgroep: Kinderen die mogelijk te maken hebben gehad met misbruik, mishandeling of verwaarlozing.

 

Aanmelding: verwijzing via de huisarts, specialist of Veilig Thuis.

Locaties

Emma Kinderziekenhuis
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend