Servicepunt en dagcentrum De Kraaipan


Servicepunt Kraaipan is een ontmoetingsplek voor alle Transvaalbuurtbewoners.

Dagcentrum Kraaipan is voor 55-plussers met geheugenproblematiek en geeft hun familie en mantelzorgers ondersteuning.

Huidige locatie: Onbekend