Servicepunt en dagcentrum De Kraaipan

Servicepunt Kraaipan is een ontmoetingsplek voor alle Transvaalbuurtbewoners.

Dagcentrum Kraaipan is voor 55-plussers met geheugenproblematiek en geeft hun familie en mantelzorgers ondersteuning.

Locaties

Hofmeyrstraat 67, 1091 LX Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend