Evangelisatiepost en Bijbelcentrum Simon de Looier

Voor pastorale vragen, hulp bij eenzaamheid en rouwverwerking, bijbelcursussen.

Openingstijden

Maaltijd: donderdagavond 17.30 uur.
Inloop: dinsdag t/m zaterdag 10.00-12.00 uur en 12.30-15.30 uur.

Locaties

Looiersgracht 70 - 72, 1016 VT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend